TR.AGJIKE: Shokët hedhin dhëndrin në ajër, por s’munden ta presin, ia thyen shtyllën kurrizore

Një dhëndër ka th y er kurrizin në dasmën e tij pasi miqtë e ho dhën në ajër si një gje st tra dicional në Rumani. Momenti i tm errshëm u k ap nga kamera, në një video që tregon nusen duke kër cyer e lumtur vetëm disa sekonda para ak sidentit të b urrit të ri Liviu Filimon.

Pasi e ho dhën disa herë dhë ndrin në ajër, sh kët nuk mundën në një moment që ta mb ajnë dhe për pasojë 31-vjeç ari u përpl as në tokë. Dhënri mori dë m time ser i oze dhe u dërguar me ur gje ncë në sp ital. Inc id enti ndo dhi në një dasmë në Rumani të Premten në mbrëmje në sallën e ngja rjeve Castello në vendpushimin Baile Felix. Dr Lucia Dania tha për mediat vendase se Filimon kishte ‘th y er sht yl lën kurr izore’, duke shtuar: ‘Progresi i tij duket pak i favo rshëm.’hap linkun rekl’amues më poshtë dhe shiko videon e plotë:

“Ai është sht ruar në re partin e ne urokiru rgjisë dhe jav ën e ardhshme do t’i nën sht rohet te st eve të mëte jshme,” tha ajo. Filimon me sa duket nuk e ka përja shtuar mundësinë për të pa di tur miqtë e tij për shk ak timin e pl agos jes së tij, duke thënë nga sh t rati i sp it alit: ‘Unë kam kontaktuar me një avokat, por ende jam duke marrë parasysh se çfarë do të bëj’.Ai thuhet se tha se mund të lëvizë duart, por jo kë mbët pas inc iden tit.

TR.AGJIKE: Shokët hedhin dhëndrin në ajër, por s’munden ta presin, ia thyen shtyllën kurrizore