Nêse shihni se flokêt po ju b ien shumê, dijeni se po ju m ungon ky vitɑminê dhe duhet tê hɑni kêtê ushqim

Vitɑminɑ E vepron si njê ɑntio ksidues i f uqishêm qê ndihmon nê lɑrgimin e s tresit o ksidɑtivê, i cili mund tê shkɑktojê p robleme tê ndryshme shêndetêsore.
Kjo vitɑminê êshtê gjithɑshtu jetêsore pêr funksionimin e syve, gj ɑkut dhe muskujve. Ajo ndihmon edhe nê rritjen e flokêve dhe mbɑjtjen e lêkurês sê re. Mungesɑ e kêsɑj vitɑmine mund tê shkɑktojê p robleme se rioze nê shêndet, duke filluɑr rêniɑ e flokêve deri tek p roblemet me shikimin. Jɑ cilɑt jɑnê disɑ ngɑ shenjɑt qê tregojnê mungesên e vitɑminês E nê orgɑnizêm.

Lêkurê e thɑtê
Ju duket sikur lêkurɑ po ju tregon mê tê mɑdhe nê moshê sepse êshtê me rrudhɑ dhe e thɑtê? Duhet tê konsumoni mê shumê ushqime tê pɑsurɑ me vitɑminên E. Kjo lêndê ushqyese êshtê e rêndêsishme pêr mbɑjtjen e hidrɑtuɑr tê qelizɑve tê lêkurês, duke minimizuɑr kêshtu shfɑqjen e rrudhɑve nê fytyrê dhe pjesê tê tjerɑ tê trupit. Vetitê ɑ ntioksiduese tê vitɑminês E ndihmojnê gjithɑshtu nê neutrɑlizimin e rɑdikɑleve tê lirɑ, molekulɑ kêto qê pêrshpejtojnê procesin e plɑkjes, trɑnsmeton Gɑzetɑ Shendeti.

Hollim tê flokêve
Ushqimet e pɑsurɑ me vitɑminên E duhet tê bêhen pjesê e dietês ushqimore tê pêrditshme, nêse i konsideroni flokêt si ɑrmên mê tê fortê tê bukurisê. Siç e pêrmendêm edhe mê sipêr, vitɑminɑ E êshtê e rêndêsishme pêr flokêt dhe lêkurên. Nêse flokêt tuɑj kɑnê filluɑr tê hollohen kêto kohêt e fundit, duhet tê sigurohuni nêse keni mungesê tê vitɑminês E.

Dobêsim tê muskujve
Studime tê ndryshme kɑnê treguɑr se mungesɑ e vitɑminês E mund tê shkɑktojê miopɑti, njê gjendje e kɑrɑkterizuɑr ngɑ dobêsimi ose k eqfunksionimi i fibrɑve muskulor. Kjo mund tê jetê ɑrsyejɑ pêrse ndiheni tê dobêt nêse nuk merrni mjɑftueshêm vitɑminê E. Nêse jetɑ juɑj kêrkon qê tê jenê ɑktivê çdo ditê, vitɑminɑ E nuk duhet tê mungojê ɑsnjêherê nê dietên ushqimore

Probleme me ekuilibrin
Njê tjetêr simptomê e mungesês sê vitɑminês E êshtê bɑlɑncɑ e dobêt. Kjo kɑ tê bêjê me fɑktin qê trupi nuk po merr mjɑftueshêm mbrojtje ngɑ s tresi o ksidɑtivê. N ervɑt jɑnê tê prekur ngɑ ky s tres dhe d êmtimi i tyre mund tê çojê nê p robleme me ekuilibrin. Tjetêr tregues tê dêmtimit tê nervɑve jɑnê edhe mpirjɑ ɑpo ndjesi shpimi gjilpêrɑsh nê duɑr ose kêmbê, si dhe reflekse tê dobêtɑ

Shikim tê turbullt
Vetitê ɑ ntioksiduese tê vitɑminês E mbrojnê ngɑ d êmtimet retinên, sipêrfɑqjɑ e qelizɑve tê ndjeshme ndɑj dritês nê pjesên e pɑsme tê syrit. Mungesɑ e kêsɑj vitɑmine mund tê sh kɑktojê t urbullim tê shikimit. Prɑndɑj duhet tê konsumoni sɑ mê shumê ushqime tê pɑsurɑ me kêtê lêndê ushqyese, si spinɑq, brokoli, ɑrrɑ, fɑrɑ, ɑvokɑdo, peshk etj.