Mrekulli e ALLAHUT, Plaku nis Ezanin përmbytja që vinte drejt tyre ndryshoi rrugën.VIDEO

Gjat disa vershimeve te medha nje plak fillon te theret Ezanin ndersa perbytja qe vinte drejt tyre ndryshon rrugen SubhanAllah metevertet kjo eshte nje mrekulli.