Flokët e thinjura mund të rimarrin ngjyrën

Shkencëtarët kanë zbuluar se flokët gri mund të lëshohen natyrshëm. Raste individuale të këtij transformimi janë njohur më parë. Por, duke gjykuar nga hulumtimi i fundit, pothuajse çdo person që vendoset në fillim është i aftë për këtë. Tani ekspertët po përpiqen të kuptojnë mekanizmin e këtij procesi.

Të gjithë kanë një vend

Zakonisht njerëzit fillojnë të ulen pas moshës 35 vjeç, por shumë varet nga predispozitat gje.netike dhe gjinia. Kështu, gratë bëhen flokë gri më vonë se burrat, dhe Evropianët mund të përballen me flokët e tyre të parë gri pothuajse 20 vjet më parë se emigrantët nga Afrika dhe Azia. Sidoqoftë, midis moshës 45 dhe 65 vjeç, flokët gri janë të dukshëm në pothuajse të gjithë njerëzit. Sipas studiuesve, në 74% të njerëzve deri në atë moshë, flokët gri zënë pothuajse një të tretën e kokës.

Shpjegimi më i zakonshëm është plakja. Besohet se me moshën, flokët humbasin ngjyrën për shkak të varfërimit të gjëndrave të flokëve, më saktë vd.ekjes së mela.nociteve që gjenden në to. Kjo është, ato janë qeliza që prodhojnë dy forma të mel.aninës së pigmentit: eumelanin dhe feomelaninën. V.aret nga ata nëse personi do të jetë bjond, kafe, flokë të zezë apo flokë të kuqe.

Ndonjëherë flokët gri shoqërohen me një gjendje shëndetësore ose të mbijetuar nga str.esi. Kështu, është vërtetuar se mungesa e vitaminës B12, vitiligo (çrre.gullimi i pigmentimit në pjesë të caktuara të lëkurës) dhe së.undja e tir.oides kontribuojnë në formimin e flokëve gri. Përveç kësaj, çrre.gullimet kongj.enitale të imunitetit mund të shpejtojnë procesin.

Në vitet 1980, biologët shpjeguan se nëse minjtë në mitër infek.toheshin me virusin e leu.kemisë së miut, ata do të qetë.soheshin shumë shpejt pas lindjes. Kjo do të thotë që pro.blemet me pigmentimin lidhen me imunitetin e lindur, por nuk ishte e qartë se si.

Vetëm në vitin 2018, studiuesit amerikanë zbuluan se një prej proteinave, MITF, e cila rregullon prodhimin e melaninës në melanocitet, është gjithashtu e lidhur me gjenet që kontrollojnë sistemin imunitar të lindur. Në eksperimentet mbi minj, në melanocitet e të cilëve kjo proteinë nuk është e pranishme, shumë sintezë u interferon. Këto substanca nx.isin një përgjigje imune kur vir.usi hyn në një qelizë. Teprica e tyre ndërhynte në prodhimin e vetë melanociteve, kjo është arsyeja pse flokët gri u shfaqën tek minjtë.

Nën str.es

Pavarësisht skepticizmit të disa ekspertëve, shkencëtarët kanë përshkruar disa raste kur flokët fjalë për fjalë u kthyen gri gjatë natës. Sipas studiuesve nga Universiteti i Harvardit, ka shumë të ngjarë që str.esi kontribuon në hum.bjen e rrjedhin, qelizat melanocite unipo.tente, të cilat ndodhen në gjëndrat e flokëve. Si rezultat, prodhimi i pigmentit ndalet dhe flokët humbasin ngjyrën.

Biologët injektuan minj të zi laboratorë me tok.sin, gjë që u shka.ktoi atyre st.res të rëndë fiziologjik. Pas injeksioneve, niveli i kortiko.steronit në brejtës u rrit trefish, dhe norepinefrina dhjetëfish. Të dy këta hormone prodhohen intensivisht në një situatë stre.suese.

Në të njëjtën kohë, minjtë që morën tok.sin së bashku me analgj.ezikët kishin të njëjtën sasi kortikos.teroni dhe norepinefrine si kafshët kontrolluese, të cilat nuk injek.toheshin me tok.sin.

Pas injek.sioneve, brejtësit u rruan për të përshpejtuar rritjen e flokëve. Pas nja dy javësh, u shfaqën flokë të rinj, por gati 30 përqind ishin gri. Eksperimentet e mëtutjeshme treguan se në kushte str.esuese, qelizat unipot.ente të melanociteve u zhdukën nga gjëndrat, gjë që shka.ktoi ulje të shpejtë. Noradrenalina ishte në rolin e ndërmjetësit.

Autorët e letrës supozojnë se noradrenalina lëshohet në trup në një situatë stre.suese, e cila detyron qelizat burimore që duhet të shndërrohen në melanocitet, për të ndarë dhe migruar. Zakonisht, këto qeliza rrallë shumohen, por kur procesi përshpejtohet, burimet e tyre asgj.ësohen shpejt. Përveç kësaj, qelizat burimore mund të lënë plotësisht folikulën ose mund të mos jenë në gjendje të kompensojnë furnizimin e melanocitit. Natyrisht, kjo çon në humbjen e pigmentimit dhe shfaqjen e flokëve gri.

Asnjë ruajtës apo ngjyra arti.ficiale

Sidoqoftë, ky lloj “flokësh gri str.esues” është i kthyeshëm, shkencëtarët nga Universiteti Columbia (SHBA) janë të sigurt. Ata mësuan 397 qime individuale, të cilat u morën nga 14 vullnetarë të shëndetshëm të moshave dhe prejardhjeve të ndryshme. Disa mostra ishin plotësisht të paqë.ndrueshme, dhe të tjerët vetëm pjesërisht.

Studiuesit u përqëndruan në normën mesatare të rritjes së flokëve (rreth një centimetër në muaj), krahasuan ngjyrën e pjesëve individuale me periudha të caktuara të jetës së pronarëve të tyre dhe ngjarjet që ndodhën.

Eshtë treguar se në një moshë relativisht të re, flokët gri shpesh shfaqen për shkak të str.esit. Dhe posa situata u kthye në normale, flokët morën ngjyrën e saj origjinale. Kjo ndodhi me një tridhjetë e pesë-vjeçar evropian, flokët e të cilit studionin.

Për më tepër, ekspertët gjetën një lidhje të ngjashme kur analizuan flokët me dy ngjyra të një gruaje 30-vjeçare me origjinë aziatike. Formimi i një zone gri dy centimetra të gjatë përkoi me një kohë përçarjeje në familjen e saj, di.vorcin dhe zhven.dosjen e detyruar. Pas kthimit në jetën normale, ngjyra e flokëve u kthye plotësisht.

Në total, u llogaritën më shumë se dhjetë raste të një uljeje të tillë të kthyeshme tek njerëzit e moshës 9 deri 39 vjeç. Mesatarisht, rimëkëmbja zgjati aq kohë sa humbja e ngjyrave: rreth tre muaj. Dhe jo vetëm në kokë, por edhe në pjesën tjetër të trupit.

Sipas autorëve të punimit, kjo na lejon të supozojmë se mekanizmat e tjerë të plakjes njerëzore mund të jenë pjesërisht të kthyeshme. Por për të zbuluar, së pari është e nevojshme të kuptoni se si dhe pse flokët kthehen në ngjyrën e saj origjinale. Studiuesit do të merren me këtë në vitet e ardhshme./Gazetaere