Do një vajzë apo një djalë? Ja si ta zbuIosh gjininë para kohe sipas kaIendarit kinez

Kalendari kinez që parashikon gj.ininë e fë.mijës para kohe është konsideruar si një prej formulave më të sakta të zbuluara deri më sot. Me gjithë studimet e bëra kohë pas kohe, këshillat për nënat e reja, mundësitë për të kuptuar gjininë që në ngj.izje kanë qenë thuajse të pam.undura. Por jo për kalendarin kinez. Kombinimi i moshës së nënës në periudhën e ng.jizjes, mund të zbulojë gj.ininë e fos.hnjës. Si në këtë foto, në krahun e majtë të së cilës është shënuar mosha e nënës, ndërsa lart muaji i ngj.izjes. Respektivisht, pas ҫdo muaji, kalendari të tregon se ҫ’gj.ini do të ketë fë.mija. Foto dhe posti i plote ne vazhdim!

Kjo formulë mund të parashikojë gj.ininë e fëm.ijës duke u bazuar në datëlindjen e nënës. Faktori i dytë është mosha e nënës në kohën e ng.jizjes. Logjika e këtij kalendari të ndihmon të plan.ifikosh shtat.zëninë duke u bazuar në preferencën e gj.inisë, nëse do dj.alë apo v.ajzë.

Origjina e këtij kalendari daton qysh në shekullin e 14-të. Njihet ndryshe edhe si kalendari hënor, sepse bazohet në vetitë rrotulluese të Diellit dhe Hënës. Saktësia për të zbuluar gj.ininë e fëm.ijës që në ng.jizje argumentohet nga teoritë astronomike dhe qëndrimet e vërteta orbitale të Diellit dhe Hënës.