Lutja Qe Te Jep Te Gjitha Miresite E Botes Dhe Te Largon Cdo Te K Eqe

Lutja Qe Te Jep Te Gjitha Miresite E Botes Dhe Te Largon Cdo Te K Eqe

Lutja qe te jep te gjitha miresite e botes dhe te largon cdo te keqe.Lutje me domethenie te madhe,lutjet shume do me thenese jane ato lutje me pak fjale por qe kane shume kuptime, keto kuptime permmbledhin dynjan dhe ahiretin.:O Allah Zoti yne, na jep te mira ne dynja dhe te mira ne ahiretdhe na ruaj nga de nimi i zj arrit” Transmeton Buhariu dhe Muslimi.

Allahu i Madheruar i ka lavderuar ata qe kerkojne miresi ne dynja dhe ne ahiret.