Shumë persona gabojnë në gjetjen e këtij rezultati

Ky ushtrim i lehtë mund t’iu ngatërrojë në gjetjen e rezultatit. Ajo vihet re se është nxitimi në dhënien e rezultatit,

Për ta zgjidhur këtë ushtrim fillimisht duhet të bëni shumëzimin 10×10=100. Pastaj, me radhë nga 10 të hiqni 100 (këtu gabojnë shumica) = -90 dhe më pas nga ky rezultat të zbrisni 10 dhe si përfundim do të nxirrni kët rezultat qe do mund ta kqyrni ni inqizimin e me poshtem ju lutem jepne ne koment si mendoni ju si ne inqizim a si me posht e gjeni;