Bυrri i martυar i nxίn jetën adoΙeshentes nga Tirana, P oΙicet e bëjnë të flasë me vete..!!

Duket se tani ka ikur koha kur dikush të nd.jek pas me m.akinë e i bie borisë.

Ka ikur koha kur dikush të ndër pret rrugën se do të të thotë sa të p.ëlqen, se sa e bukur je apo sa do donte të pinte një kafe me ty. Aq me tepër kur këto vep.rime i kryen një i m.artuar dhe muza e tij është një ad.oleshente.

Madje ai nuk është lodhur as nga ind.if.erenca e vajzës por e ka kuptuar si “lojra”.

Pasi ka dërguar sin.jale nga më të ndryshmet, sipas një burimi , burri zbuloi adr.esën e shoqes së ngushtë të 19-vjeçares D.P. dhe i la një letër ku kishte shkruar “të lu.tem jepja këtë numër te.lefoni shoqes tënde”.

Pol icia shton për Gazetën “Si” se vajza është b.ezd.isur aq shumë nga nd.jekja me makinë sa në shtëpi e sa në lokal, saqë zgjidhja e vetme ishte p olicia.

Sipas po licisë, e reja D.P. u bind të den onconte pranë komi saroiatit numër gjashtë, pasi sinjalit të radhës që burri kishte hedhur.