E rë ndë/ Nυsja dhe bυrri bëjnë për SPlTAL vjehrrin dhe vjehrrën

Një ngj arje e r ëndë ka ndodhur në Trikala të Greqisë, ku një çift i moshuar ka de no ncuar në po lici të birin e tyre dhe nusen për dh u në.

Çifti i të moshuarve ka përfun duar në s pital, si pasojë e lën dimeve të rënda tru pore, pasi i biri dhe nusja i rra hën pa më shirë.

Mesa duket kjo nuk ka qenë hera e parë që të moshuarit janë dh u nuar nga nu sja dhe djali, pasi kjo ka ndodhur dhe në të kaluarën sipas tyre.

Mediet greke raportojnë se shkak i dh un ës dy shohet të jenë mosmarrëveshjet për çështje pronësie.

Ndërkohë mësohet se nusja dhe djali i çiftit rezultojnë të zhdu kur që prej ditës së premte, 9 shtator, me auto ritetet greke që janë vënë në k ërkim të tyre.