HUMBl JETËN NGA SEMUNDJA E LlGE, LETRA QË LA D0 T’UA MBUSH SYTË ME L0TË

Një grua që humbi jetën be t ejën me k an cerin la pas një letër emo cionuese. Bailey Jean Matheson, nga Britania, iu dha vetëm një vit jetë pasi u diag nostikua në vitin 2017 me kan c erin e rrallë të leiom yosar coma, që prek indet e mus kujve të butë.

Bailey në mënyrë të guximshme vendosi të mos bënte ki miote rapinë dhe v d iq më 5 prill 2019. Ajo e nisi letrën: “35 vite mund të jenë pak, por ishin shumë të mira.”

Ndërsa falënderoi prindërit që e mbështetën në të gjitha vendimet që mori në jetë: “Gjithmonë më kujtohet nëna ime kur thoshte se humbja e një fë mijë është gjëja më e vështirë që mund të kalojë një prind.

Prindërit e mi më dhanë dh uratën më të madhe duke mbështetur vendimet e mia, duke mos iu nëns htruar ki miot erapisë dhe duke më lënë të jetoj pjesën time të jetës ashtu siç besoj të jetë. E di sa e vështirë mund të jetë duke më parë mua duke i dhënë fund med ikamenteve dhe duke lënë natyrën që të vijojë. Ju dua të dyve edhe më shumë për këtë”.

Bailey falënderoi edhe të dashurin e saj që i qëndroi pranë. Ajo e njohu atë vetëm 3 muaj para se të diag nostikohej me ka n cer.

“Brent, erdhe në jetën time vetëm 3 muaj para diag nozës sime. Nuk mund të kërkoja në njeri më të mirë, që më shoqëroi gjatë av enturave të mia, takimeve, kur qeshja dhe qaja. Je person i mahnitshëm dhe kushdo që të njeh është me fat”.