Nuk e gjejnë dot as profesorët e matematikës/ Ju e gjeni dot cili numër mungon?

Nuk e gjejnë dot as profesorët e matematikës/ Ju e gjeni dot cili numër mungon?

Testi qe po çm.end te gjithe.

E gjeni dot numrin që mungon, edhe profesorët e matematikës ngecin te ky test.

Kur filloni të zgjidhni kuizin më poshtë, mund të kuptoni se ju mungon një aftësi e rënd.ësishme e matematikës..…