Me H0RM0NET nuk bëni dot shaka, këto janë shenjat më të shpeshta që ju thonë se keni çrreguIIime

H0RM0Net janë ato që na rregullojnë humorin, emocionet, sjelljen, paraqitjen dhe mar rëdhëniet me të tjerët. Me to nuk mund të tregoheni neg lizhentë, dhe këtë mund tiua thojë çdo mjek.

Kjo është arsyeja përse çrr egullimet H0RM0Nale shka ktojnë një sërë ndryshimesh thelbësore në organizëm dhe në shëndetin tonë. Më poshtë do të gjeni 8 sim ptomat më të zakonshme të çrr egullimeve H0RM0Nale dhe d ëmit në shëndet.

Shtimi në peshë

Çrr.egullimet H0RM0Nale shkaktojnë shtim në peshë, pavarësisht përpjekjeve tuaja për t’u ushqyer shëndetshëm dhe për të kryer aktivitet të rre.gullt fizik.

Rënie të fIokëve

Rënia e fIokëve është një nga simptomat më të zakonta të çrr.egulllimeve H0RM0Nale dhe nuk duhet injoruar.

Dj ersitja e tepërt

Nëse djersisni më tepër seç duhet, atëherë me siguri jeni të prekur nga çrr.egullimet H0RM0Nale dhe duhet të vizitoheni tek një mjek. Ndryshimet në përmasat e gjirit tek femrat. Niveli i pakët i estrogjenit, pakëson dendësinë e indeve të gjirit. Nivelet e rritura të estrogjenit mund të shkaktojnë gjendra ose ciste në gjoks.

Lodhje dhe plogështi

Kur H0RM0Net nuk janë në nivelet e duhura, atëherë do të prekeni nga lodhja dhe plogështia kronike e pazakontë. Në këto raste duhet të konsultoheni me një mjek për të kontrolluar nivelet e proge steronit në gj a k.

Fytyrë me akne

Kujdesi i mangët për lëkurën, ushqyerja e keqe dhe çrr.egullimet H0RM0Nale janë tre prej shkaktarëve të akneve në fytyrë. Nëse trajtimet kundër akneve nuk kanë rezultat, atëherë me siguri bëhet fjalë për çrr.egullim H0RM0Nal.

Rrathët e zinj të syve

Çrr.egullimet H0RM0Nale shkaktojnë pagjumësi dhe pr obleme me gjumin. Një gjë e tillë rezulton në rrathë të zinj të syve. Rrathët e zinj vijnë si pasojë e nivelit të ulët të testosteronit tek meshkujt dhe progesteronit tek femrat.

Depresion dhe ankth

Depr esioni dhe ank thi janë rezultat i çrr.egullimeve H0RM0Nale. Ato janë të ndërlidhur me shtat zaninë, menopa uzën dhe ciklin mens trual si pasojë e çrr.egullimeve H0RM0Nale.

Ushqimet e shpejta nxisin çrr.egullime H0RM0Nale

Një raport i fundit, njerëzit që konsumojnë ushqime të shpejta kanë në trupin e tyre një nivel më të lartë kimikatesh të rrez ikshme. Këto k imikate kanë pasoja të rënda dhe afatgjata tek njeriu. Tek meshkujt ato rrisin nivelin e est rogjenit që sigurisht është shumë i dë mshëm.

Për femrat, kons umimi i tyre çon në rritjen e mundësisë së zhvillimit të qelizave të d.ëmshme. Përveç konsultave me m.jekun, ekspertët këshillojnë kon.sumin e më shumë frutave dhe perimeve dhe sa më pak ushqime të shpejta dhe të paketuara.