I DHlMBTE aq shumë koka sa nuk ikte dot në punë as nga krevati nuk çohej dot, kur mjekët e vizitojnë i thanë se duhet të vepronin shpejt ta shpëtonin

Një vajzë e re, e cila shkoi për vizitë tek mjeku pasi vuante nga dh.imbje të tmer rshme koke, zbuloi se në të vërtetë kishte një tu mor masiv.

26 – vjeçarja Re.becca Lloyd nga Uellsi shkoi në punë për herë të fundit më 16 Shkurt dhe që prej asaj kohe ajo nuk mundi më të punonte.

E reja i është nënsh truar me dhjetra traj.timeve për tum ori n masiv që ka në tru, që mund t’i merrte asaj je.tën nga momenti në moment.

Kur bëri fillimisht testin e syve, nuk rezultoi asgjë, por e reja ishte aq keq sa nuk mund linte sht.ratin. Nëse provonte ta bënte një gjë të tillë, ose kishte dh.imbje të tme rrshme koke, ose të vj.ella.

Kjo bëri që 26 – vjeçarja të shkonte për vizitë për të kontrolluar kokë. Mjekët i thanë që t umori ishte kaq i madh sa po ushtronte pre.sion në tru dhe kjo mund të çonte në vd ek je të menjëhershme e të papritur.

Ajo u dërgua me ugjencë në sallë të ope.racionit dhe mj.ekët arritën të hiqnin 90 përqind të tu m orit. 26 – vjeçarja i është nënsht.ruar si rad.iote.rapisë ashtu edhe kemi.oter.apisë.