Do çud iteni fare! E dini që në këtë vend gratë martohen me pemët dhe nuk e bëjnë sepse…

Çdo vend ka lig jet, trad itat, rreg ullat dhe veçoritë e veta që mund të duken të çu ditshme dhe madje tro nditëse për njerëzit e kulturave të tjera.

WINTER HAVEN, FL (July 7, 2011) — Look how far we’ve come! With just 100 days until Grand Opening on October 15, LEGOLAND® Florida has released a new batch of photographs as rides begin to appear at the park. From The Royal Joust to LEGO® Technic Test Track Coaster, construction crews are hard at work transforming the property into the interactive theme park geared toward families with children ages 2-12. (PHOTO/LEGOLAND Florida, Merlin Entertainments Group, Chip Litherland)

Për shembull, a e dini se gratë në Indi mund të martohen me një pemë? Dhe kjo nuk është sepse ata janë të çm endur për natyrën. Apo që në Korenë e Jugut foshnjat konsiderohen të jenë një vjeç që në li ndje?

Për shembull, a e dini se gratë në Indi mund të martohen me një pemë? Dhe kjo nuk është sepse ata janë të çmendur për natyrën. Apo që në Korenë e Jugut foshnjat konsiderohen të jenë një vjeç që në lindje?