Humbi kontroIIin e mjetit dhe u përpIās me pemën, ndërron j ᶒtë trā gjikisht shqiptari (EMRI)

Një 43 vjeçar shqiptar ka humbur je tën në një ak sident tr agjik në ishullin e Lesvos.

Bëhet fjalë për Erzen Mazellin, automjeti i taë cilit pasi ka dalë nga rruga prej shpejtësisë së madhe është përpl asur në një pemë në zonën Polihnitou të ishullit,pranë aeroportit.

Në vendgajrje kanë shkuar oficerët e policisë rrugore dhe zj arrfikësit të cilit kanë nxjerrë tr upin e 43 vjeçarit nga makina komplet e shtypur pasi përpl asja ka qënë shumë e fu qishme.

Ai është çuar në fillim në qëndrën shëndetsore të ishullit e më pas spitalin e Mitilinit për pr oçedurat e mjekut ligjor.