Turqia Në Gëzim Të Madh: Kemi Arritur Sukses Të Ja Shtëzakonshëm Ekonomik Me Serbinë

Turqia në gëzim të madh: Kemi arritur sukses të ja shtëzakonshëm ekonomik me Serbinë

Ministri i Punëve të Jashtme i Turqise, Mevlüt Çavuşoğlu, ka deklaruar se vendi i tij dhe Serbia po nd ërmarrin hapa konkrete për të zgj e r u ar vë llimin e tregtisë dy pa lë she nderi në vitin 2022 në 5 miliardë dollarë. Çavuşoğlu këtë e tha në k onferencë e përbashkët për media në Beograd pas takimit me h omologun e tij serb, Nikola Selakoviq.

Çavuşoğlu njoftoi se në vitin 2021 vëllimi tregtar midis dy vendeve arriti në po th ua j se 2 miliardë dollarë dhe theksoi se në tre mujorin e parë të vitit 2022 është r egjistruar një rritje prej 31 për qind. She f i i di plomacisë turke tha se in vestimet e njerëzve të bi znesit turq në Serbi në 10 vjet u rritën nga 1 milion dollarë në 300 milionë dollarë.