Ky Eshte Djaloshi Qe Arrin Te Shpetoj Per Nje Fije Floku, Ja Se Cfare RefIekse Te Shpejta Pati Ai..(VIDEO)

Një moment i rrallë kur një djalosh i shp ëton rënies së pemës, e cila mund të kishte re zultuar me fa talit et, është kapur në kamerat e sigu risë së shtëpisë.

Pamjet, të publikuara më pas nga tabloidi britanik ‘Daily Mail’, tregojnë se si djaloshi në fjalë po kalonte shkallët e shtëpisë për të dalë në oborr, kur e par andjeu se një pemë që po rrë zo hej po vinte në drejtim të tij Erërat e forta shkulën një pemë me gjatësinë e një shtëpie dhe e rrëz uan në oborrin e djaloshit, i cili nuk është identifikuar ende. Siç tregohet edhe në video, pema i shkaktoi dë me ma t eriale familjes së prekur.

Sido që të jetë, falë refle kseve të tij të shpejta, ai arrin të kthehet në pjesën e ballkonit të shtëpisë dhe t’i shpëtojë një dë mt imi që mund të rez ult onte me fata lit et për të.

Për ta kuptuar rrjedhën e ngjarjes më mirë ndiqeni videon e mëposhtme.