Shkoi ta kthejë fustanin që e kishte blerë, klientja ushtron dhυηë mbi punëtoren e butikut

Punonjësit e bizneseve të shitbIerjes, shpesh herë përbaIIen me pakë naqësinë e personave që blejnë produkte. Ka shumë nga dyqanet që nuk pr aktikojnë që produktet e blera të kthehen apo ndërrohen, duke bërë që bIerësit të bëjnë veprime të pakontroIIuara.

Një rast i tillë ka ndodhur në mëngjesin e djeshëm në qytetin e Suharekës, ku një grua dy shohet se ka suImuar fi zikisht punëtoren e një butiku.

Sipas “GazetaSinjali” gjithçka ka ndodhur pasi e panjohura kishte shkuar në dyqan që ta kthejë një fustan.

Punëtorja e dyqanit kishte refuzuar që t’ia kthejë paratë të cilat i kishte paguar klientja, gjë që e ner vo zoi gruan dhe e mIIefosi e më pas e su lmoi fi zikisht 21-vjeçaren, duke i shk aktuar Iëndime tru pore.

Vi kt ima është detyruar të pranoj ndihmë mjekësore në spitaI, ndërkohë që ka den oncuar edhe në Polici.

Me të marrë informatën, njësitet poIicore janë vënë në lëvizje që ta identifikojnë të panj ohurën.

Me urdhër të prokurorit, rasti është iniciuar si ‘Lëndim i Iehtë trupor’, ndërsa kanë nisur het imet për kapjen e të dy shuarës.