Prindërit ndalojnë vajzën të martohet me djalin sepse punonte në ndërtim, por pas 10 vitesh kur e shikon peηdohen me jetë

Prindërit gjithmonë duan më të mirën për fëmijët e tyre dhe shpesh bëjnë çdo gjë që ata i konsid erojnë si me e mira për to, edhe pse ajo mund te thyeje ze mren e femijes.

Në këtë histori, një burrë ndan përvo jën e tij rreth asaj që ndodhi kur statusi dhe paraja bëhen prioritet mbi dashurinë.20 vjet më parë, pas dipI omimit ne shkollen e mesme, Michael vendosi ti nderpriste studimet e tij dhe të punonte si punëtor ndërtimi si babai i tij.Shiko vid me poshte:

Nuk ishte nje nder pI anet e tij për t’u bërë punëtor ndërtimi, por që kur babai i tij nuk mund të paguante dot tarifat e kolegjit, vendosi se do ishte më mirë që ai të harronte ëndrrën e tij për të vazhduar st udimet.

E dashura e tij, Irene, e cila më vonë mësoi se Michael nuk donte të vazhdonte studimet e tij, u ze merua me te. Ajo nuk donte të përfu ndonte me një burrë të paarsimuar si ai, kështu që vendosi ta nderpriste marredh enien me te. Michael u shka tërrua kur Irene u largua nga jeta e tij. Ajo ishte dashuria e tij e parë në atë kohë.

Iu desh kohë për të marrë veten pas ndarjes, dhe u perkushtua pas punes se tij për të harruar dhi mbjen. Muaj më vonë, ai u takua me një vajzë të quajtur Judy. Së shpejti, ai dhe Judy u dashuruan me njëri-tjetrin.

Një ditë, Judy solli në shtëpi Michael, per ta prezantuar me prindërit e saj. Fatke qesisht, prindërit e saj nuk e miratuan marrëdhë nien e tyre kur mesuan rreth Michael,duke i thene atij se nuk kishte një të ardhme nëse vazhdonte të punonte si punëtor ndërtimi.

Jo shumë kohë pas kësaj, ai dhe Judy u nd anë. Ai u thye dhe u ndje i pashpresë pas ndarjes se dyte. Megjithatë, ai vazhdoi të punonte aq shumë derisa miqtë e tij i sugjeruan që të shkonte në Australi ku paga ishte reIativisht e lartë në kr ahasim me Tajvanin. Kështu Michael vendosi për të mi gruar në Australi dhe gjeti një punë si punëtor ndërtimi në një vend ndërtimi. Në fillim, ishte vërtet e vështirë për të, pasi ai nuk fliste rrj edhshëm gjuhën angIeze dhe mezi po përshtatej në një vend të huaj për të. Por ai nuk u dorezua.