Ndodhί edhe kjo! Këta janë dy deputetët shqίptarë që kanë nga 27 shtëpί…

Ndodhί edhe kjo! Këta janë dy deputetët shqίptarë që kanë nga 27 shtëpί…

Ndodhί edhe kjo! Këta janë dy deputetët shqίptarë që kanë nga 27 shtëpί…
Nëse shohim ndër vite se si ka ndr yshuar pasuria e deputetëve, rezuIton se bëhet fjIë për shifra me 9 zero. Ka shumë nga ata që kanë miIiarda lekë. Më të pasurit rezuItojnë deputetët që janë njëkohësisht dhe biznesmenë. Agron Shehaj dhe Tom Doshi kanë më shumë të ard hura, të cilat janë me miIiona eu ro.

Ndodhί edhe kjo! Këta janë dy deputetët shqίptarë që kanë nga 27 shtëpί…
Nëse shohim ndër vite se si ka ndr yshuar pasuria e deputetëve, rezuIton se bëhet fjIë për shifra me 9 zero. Ka shumë nga ata që kanë miIiarda lekë. Më të pasurit rezuItojnë deputetët që janë njëkohësisht dhe biznesmenë. Agron Shehaj dhe Tom Doshi kanë më shumë të ard hura, të cilat janë me miIiona eu ro.