Mos harroni kurrë se Zoti ju ndihmoi kur ishit në çastet më të vështira – falënderimi drejtuar Zotit” me një përshkrim të hollësishëm

Një lutje mirënjohjeje ndaj Zotit Zot për ndihmë, mbështetje, zgjidhje të problemeve ur gjente, shërim nga sëmundjet – ky është falënderimi që çdo libër lutjesh duhet t’i ofrojë Krijuesit. Zoti është Dashuri, dhe përveç besimit në Të, njeriu duhet të jetë në gjendje të falënderojë.

Mos harroni kurrë se Zoti ju ndihmoi kur ishte më e vështirë. Të kujtuarit e mirësisë së Tij do t’ju ndihmojë të ecni tr iumfalisht në jetë.

Jeta ka pjesën e saj të kohëve të mrekullueshme ku ne shijojmë bekimet dhe kemi përvoja të mrekullueshme, por ka edhe momente të vështira dhe zhgënjyese.

A e keni vënë re se kur jemi në majë të një mali, zakonisht harrojmë Zotin sepse jemi kaq të mashtruar nga kënaqësitë tona? Pastaj, pas përfundimit të atij sezoni, ne e gjejmë veten duke ecur nëpër një luginë të errët dhe dekurajuese dhe menjëherë i thërrasim Perëndisë sepse duam të kthehemi në kohët e mira.

Është e vërtetë që kjo luhatje është një pjesë normale e jetës dhe Zoti lejon gjithçka. Plani i tij është të piqet përtej ndjenjave tona dhe të jetë gjithmonë thellësisht i lidhur me Të, pavarësisht nëse po kalojmë bollëk apo fatkeqësi.

Mos harroni se Zoti ju ndihmoi kur ishte më e vështirë
Beko Zotin, shpirti im, dhe mos e harro mëshirën e Tij. Davidi i tha vetes që të mos i harronte kurrë gjërat e mira që kishte bërë Perëndia. Dhe ne duhet të zgjedhim të mos harrojmë kurrë mirësinë e Perëndisë në jetën tonë.

Të gjithë mund të themi se Zoti ka bërë gjëra të mëdha, të mrekullueshme dhe të mëdha në jetën tonë. Por kur të vijë sprova ose sprova tjetër, a kujtojmë menjëherë atë që ka bërë Perëndia apo shq etësohemi dhe shq etësohemi për të ardhmen? Pse harrimi i mirësisë së Zotit është kaq i rreziikshëm për shpirtin tonë?