U gjet i ν ra.rë në mes të pyIIit, detaje nga ν ra’sja e biznesmenit Fatmir Ara në Itali

Pas dy ditësh kërkim, karabinierët gjetën dje tr upin e paje të të Fatmir Arës, një sipërmarrës 43-vjeçar me origjinë shqiptare me banim në Mathi, në provincën e Torinos. Burri, pronar i kompanisë “Nuova Edile” me qendër në Strada Cirié 10, ishte zhd ukur që nga 2 shtatori i kaluar, kur familjarët iu drejtuan Policisë për ndihmë. Kërkimet nisën menjëherë në të gjithë zonën, deri në zbulimin e mëngjesit të së dielës.

Tr upi i paj etë i biznesmenit u gjet në tokë, pranë makinës së tij, buzë një rruge të vogël jo shumë larg kompanisë, të cilën e kishte në pronësi të tij. Hipoteza e parë e h edhur nga he tuesit është ajo e vr asjes, pasi në tr up iu gjetën 3 shenja pl umbash. Vetëm aut opsia e ku fomës së biznesmenit do të mund të konstatojë shk akun e vde kjes.

Deno ncimi i zhdu kjes së tij u bë më 2 shtator nga gruaja e tij, e cila dha al armin pasi nuk u kthye në shtëpi. Sipas të dhënave të publikuara ditën e djeshme u bë me dije se Fatmir Ara në vitin 2018 ishte arr estuar nga Policia torineze për shkak se gruaja e kishte den oncuar për dh unë në fa milje.

Madje, sipas të dhënave të mediave vendase ajo e kishte d enoncuar jo vetëm për dh unë, por edhe për përfshirje në punë të kun dërligjshme, që sipas Policisë kishte të bënte me mbajtjen e ar mëve të zja rrit. Fatmir Ara ishte arr estuar e bashkë me të asokohe u arr estua edhe një efe ktiv i Policisë, i cili doli i përfshirë në ndërhy rjen për të shm angur arr estimin e mikut të tij nga Shqipëria. Raimondo Marrocu, karabinier në kazermën e Corio kishte bërë disa telefonata me q ëllim që të zbardhte detaje nga den oncimet dhe he timet e nisura ndaj shqiptarit, por pas asnjë rezultat. Për këtë shke lje, Marrocu u dë nua me 2 vite e 2 muaj b urg.

Nuk dihet se sa kohë b urg ka bërë vi ktima e ekz ekutimit maf ioz në Torino, por në llogarinë e tij në rrjetet sociale ai duke se ka qenë i lirë që në vitin 2020, kohë kur edhe ka k ryer ceremoninë e pagëzimit të djalit në Kishë. Policia italiane është mjaft e rezervuar në lidhje me të dhënat mbi ek zekut imin maf ioz të Fatmir Arës, 43 vjeç, nga Shkodra, baba i dy fëmijëve.

Ndërkohë që disa vite më parë, më konkretisht në 2018, 43-vjeçari është arre stuar dhe i dën uar me 3 vite b urg, pasi e shoqja e kishte den oncuar për dh unë në fa milje. Po ashtu, gruaja e kishte den oncuar edhe për përf shirje në punë të pali gjshme./caffeinamagazine.it