Shkodrania i zë PRlTË burrit në hoteI, i bie të FlKËT kur sheh se me kë ishte..!!

Një ngja..rje e r.ë.ndë për je.tën dhe qetësinë shp.irtërore të një gr.uaje nga Shkodra ka ndo.dhur pak muaj më parë, por që vetëm sot ajo ka vendosur të flasë për redaksinë e JOQ Albania.

Zonja e cila nuk dëshëron të ide.ntifikohet, ka përje.tuar një eksp.eriencë në kufi.jtë e të pabe.sueshmes.Ajo kishte prej kohësh dy.shime se ba.shk.ëshorti i saj me profesion po.l.ic e tr.ad.hë.to.nte, por kurrë nuk ia kishte marrë mendja..Hap linkun re.klamues me poshte dhe ndiqni lajmin e plote.LEXO ME TEPER