Provoi sfidën virale në “TlK T0K”, nëna gjen djaIin 14-vjeçar të vd ekur në dhomë

Një adol eshent i cili u gjet i vd e kur në dhomën e tij të gjumit, po merrte pjesë në një sf idë të rre zikshme virale në TlK T0K, tha nëna e tij zem ërth yer.

Leon Brown, 14 v jeç, nuk reagoi kur nëna e tij Lauryn Keating, 30 vjeç, e gjeti në dhomën e tij më 25 gusht.

Ajo më vonë mësoi se ai kishte ten tuar të njëjtën ten dencë sfi duese që besohet se kishte bërë që 12-vjeçari Archie Battersbee i cili pësoi një dë mtim fat al në tru dhe më pas gjeti vd e kjen

Nëna e tij ka mbetur e shka tërruar nga v d ekja e djalit dhe ka parala jmëruar f amiljet e tjera për lojërat e rrez ikshme onIine.

Duke folur për Daily Recor, Lauryn tha: “Një nga miqtë e Leon më tha se ai kishte bërë sf idën në Fa cetime me ta pasi e pa atë në TlK T0K. Ai më tregoi se çfarë kishte ndodhur. Ata mendonin se do të zgj oheshin, por Leoni nuk u kthye më. Sf ida shkoi tmer rësisht keq.”

Lauryn tha se donte që prindërit e tjerë të ishin të vetë dijshëm për rr eziqet e sfidës.

“Kisha dëgjuar për këtë sfi dë, për shkak të asaj që ndodhi me Archie Battersbee”, tha ajo.

Një zëdhënës i TlK T0K tha se “siguria e kom unitetit tonë është prioritet i tyre” dhe çdo përmb ajtje e kësaj natyre “do të hi qet nëse gjendet”./Abcnews.al/